بیمه

شرکت نمایندگی بیمه نواندیشان آسایش سبلان (سهامی خاص) با هدف ارائه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران به هموطنان گرانقدر سرزمین پهناور کشورمان پس از اخذ مجوزهای مربوطه از بیمه مرکزی ایران تاسیس گردیده است.